ആകുലനാകരുതേ മകനെ

ആകുലനാകരുതേ മകനെ അസ്വസ്ഥനാകരുതേ
ആധിയാല്‍ ആയുസ്സിനെ
നീട്ടാനാകുമോ നരനുലകില്‍ (ആകുല..)

സോളമനെക്കാള്‍ മോടിയിലായ്‌
ലില്ലിപ്പൂവുകളണിയിപ്പോര്‍ (2)
നിന്നെക്കരുതി നിനച്ചിടുമേ
പിന്നെ നിനക്കെന്താശങ്ക (2) (ആകുല..)

വിതയും കൊയ്ത്തും കലവറയും
അറിവില്ലാത്തൊരു പറവകളെ (2)
പോറ്റും കരുണാമയനല്ലോ
വത്സലതാതന്‍ പാലകനായ്‌ (2) (ആകുല..)

ക്ലേശം ദുരിതം പീഡനവും
രോഗം അനര്‍ത്ഥം ദാരിദ്ര്യം (2)
ഒന്നും നിന്നെ അകറ്റരുതെ
രക്ഷകനില്‍ നിന്നൊരു നാളും (2) (ആകുല..)