സാധു എന്നെ കൈ

സാധു എന്നെ കൈ വിടാതെ
നാഥനെന്നും നടത്തിടുന്നു (2)

കണ്ണുനീരിന്‍ താഴ്വരയില്‍
കരയുന്ന വേളകളില്‍
കൈവിടില്ലെന്‍ കര്‍ത്തനെന്റെ
കണ്ണുനീരെല്ലാം തുടയ്ക്കും (സാധു..)

കൊടുംകാറ്റും തിരമാലയും
പടകില്‍ വന്നാഞ്ഞടിക്കും
നേരമെന്റെ ചാരെയുണ്ട്
നാഥനെന്നും വല്ലഭനായ്‌ (സാധു..)

വിണ്ണിലെന്റെ വീടൊരുക്കി
വേഗം വന്നിടും പ്രിയനായ്‌
വേല ചെയ്തെന്‍ നാള്‍കള്‍ തീര്‍ന്ന്
വീട്ടില്‍ ചെല്ലും ഞാനൊടുവില്‍ (സാധു..)