ദൈവമേ ഞാനൊരു

ദൈവമേ ഞാനൊരു പാപിയാണ്
മാരക രോഗത്തിന്‍ പിടിയിലാണ്
മരണഭയത്തിന്‍ നടുവിലായ്‌ ഞാന്‍
കര്‍ത്താവേ കരുണയ്ക്കായ് കേണിടുന്നു (ദൈവമേ..)

കാല്‍വരി മലയുടെ കീഴിലായി
തിരുച്ചോര നോക്കി ഞാന്‍ നിന്നിടുന്നു (2)
ആ തിരു രക്തത്താല്‍ കഴുകണേ നീ
പാപിക്കു മോചനം നല്‍കീടണേ (2) (ദൈവമേ..)

കണ്ണുനീര്‍ തോരാത്ത രാത്രികളില്‍
ക്രൂശിതാ നിന്നെ ഞാന്‍ തേടിടുന്നു (2)
പൂര്‍വ്വപാപത്തിന്റെ ഓര്‍മ്മകളും
തീവ്രമാം വേദന എകിടുന്നു (2) (ദൈവമേ..)