മനുവേല്‍ മന്നവനേ

മനുവേല്‍ മന്നവനേ പരനേ
മനുവായ്‌ വന്നവനേ

മനുവേലേ നിന്മനമലിഞ്ഞരികില്‍
വരിക വൈകാതെ-പരനേ- (മനു..)

കരുണയിന്നുടയോനേ എന്നതി-ദുരിതം കാണണമേ
പരവശനായീടുന്നയ്യോ എന്‍-പാതകമതിനാലെ-പരനേ- (മനു..)

അപ്പനും അമ്മയുമായെനിക്കെപ്പൊഴുതും നീയേ
ഉള്‍പരിതാപം കണ്ടു കനിഞ്ഞീ-യല്‍പനു തുണചെയ്ക-പരനേ- (മനു..)

പെരുമഴപോലഗ്നിയസ്ത്രം-നരരിപുവാം സാത്താന്‍
തെരുതെരെയെയ്യുന്നയ്യോ എന്നില്‍-കരളലിഞ്ഞീടണമേ-പരനേ- (മനു..)

ശരണം നീയല്ലാതടിയനു-ഒരുവനുമില്ലയ്യോ
മരണം വരെയുമരികിലിരുന്നു-പരിപാലിക്കണമേ-പരനേ- (മനു..)

നിന്നെ വിട്ടിട്ടങ്ങടിയന്‍-എങ്ങു പോയീടും?
കണ്മണിപോല്‍ നിന്നെ ഞാന്‍ കാക്കും-എന്നരുള്‍ ചെയ്തോനേ-പരനേ- (മനു..)

അരികില്‍ വരായ്കില്‍ നീ, എന്റെ-മരണം വന്നീടും
കരുണാവാരിധിയേ വന്നെന്റെ-കരളു തണുപ്പിക്ക-പരനേ- (മനു..)