മറുകരയില്‍ നാം കണ്ടിടും

മറുകരയില്‍ നാം കണ്ടിടും
മറുവിലയായ്‌ തന്നവനെ
സ്വര്‍ണ്ണതെരുവില്‍ വീണ്ടും
കാണും പ്രിയരെ ആ ദിനത്തില്‍ (മറു..)

മുറവിളിയും ദുഃഖവുമില്ല
പുത്തന്‍ യെരുശലേം നഗരമതില്‍
പൊന്‍ പുലരിയില്‍ ഒന്നു ചേര്‍ന്നു
പൊന്നേശുവിനെ പുകഴ്ത്താം (2) (മറു..)

ലോകേ കഷ്ടങ്ങള്‍ ഉണ്ടെങ്കിലും
ധൈര്യപ്പെടുവിന്‍ എന്നുരച്ചോന്‍
ആത്മ നിറവിന്‍ സാന്നിദ്ധ്യത്തില്‍
നടത്തിടും അതിശയമായ്‌ (2) (മറു..)

ഓമനപ്പേരിന്‍ വിളി കേള്‍ക്കും ഞാന്‍
സന്തോഷത്താല്‍ കണ്‍കള്‍ നിറഞ്ഞിടുന്നു
വേഗം വരും നാഥന്‍ മേഘമതില്‍
പൊന്നേശുവിനെ പുകഴ്ത്താം (2) (മറു..)