പെറ്റമ്മ മറന്നാലും മറക്കാത്ത

പെറ്റമ്മ മറന്നാലും മറക്കാത്ത സ്നേഹമേ
ക്രൂശിതനായവനേ നീ എന്‍  ആശ്രയം
എല്ലാരും എന്നെ പിരിഞ്ഞപ്പോള്‍
ആലംബമില്ലാതലഞ്ഞപ്പോള്‍
ഒറ്റയ്ക്കിരുന്നു കരഞ്ഞപ്പോള്‍
നീ എന്റെ ആശ്വാസധാരയായി വന്നു

എന്‍ പ്രിയരെല്ലാം എന്നെ വെറുത്തു
ആഴമേറും മുറിവുകള്‍ എന്നില്‍ നല്‍കി
ഞാന്‍ ചെയ്യാത്ത കുറ്റം ചുമത്തി
എന്‍ മനസ്സില്‍ ഒരുപാടു വേദന ഏകി
നോമ്പരത്താല്‍ എന്റെ ഉള്ളം പുകഞ്ഞു
നീറും നിരാശയില്‍ തേങ്ങി
അപ്പോള്‍ അവന്‍ എന്റെ കാതില്‍ പറഞ്ഞു
നിന്നെ ഞാന്‍ കൈവിടുകില്ല
(പെറ്റമ്മ...)

നിന്‍ വചനങ്ങള്‍ എത്രയോ സത്യം
ഈ ലോകത്തിന്‍ മായാവിലാസങ്ങള്‍ വ്യര്‍ത്ഥം
ഞാന്‍ നിന്നോട് ചേരട്ടെ നാഥാ
നീ ആണല്ലോ എന്നെ മറക്കാത്ത സ്നേഹം
തോരാത്ത കണ്ണീര്‍ മായ്ക്കും യേശുവിന്‍
കുരിശോട് ചേര്‍ന്ന് ഞാന്‍ നിന്നപ്പോള്‍ അവന്‍ എന്നെ വാരിപ്പുണര്‍ന്നു
വാത്സല്യചുംബനമേകി
(പെറ്റമ്മ...)