ജോ­ലി­ക്കു­വേ­ണ്ടി­യു­ള്ള പ്രാര്‍ത്ഥ­ന

 


ന­സ്ര­സ്സി­ലെ തി­രു­ക്കു­ടും­ബത്തില്‍ അ­ധ്വാ­ന­നി­ര­തമാ­യ ജീ­വി­തം ന­യി­ച്ച ഈ­ശോയെ, എ­നിക്കും എ­ന്റെ കു­ടും­ബ­ത്തിനും അ­ങ്ങ് നല്‍­കി­ക്കൊ­ണ്ടി­രി­ക്കു­ന്ന എല്ലാവി­ധ അ­നു­ഗ്ര­ഹ­ങ്ങള്‍­ക്കു­മാ­യി ഞ­ങ്ങള്‍ ന­ന്ദി പ­റ­യുന്നു. അങ്ങ­യെ സ്­തു­തി­ക്കുന്നു. അ­നു­യോ­ജ്യമാ­യ ഒ­രു ജോ­ലി ല­ഭി­ക്കാ­ത്തതില്‍ ഞ­ങ്ങള്‍­ക്ക് അ­നു­ഭ­വ­പ്പെ­ടു­ന്ന ബു­ദ്ധി­മു­ട്ടുക­ളെ അ­വി­ടു­ന്ന് ക­രു­ണ­യോ­ടെ ക­ടാ­ക്ഷി­ച്ച് അ­നു­ഗ്ര­ഹി­ക്കു­മെ­ന്ന് ഞ­ങ്ങള്‍ വി­ശ്വ­സി­ക്കുന്നു. ഈ ആ­വ­ശ്യ­ത്തി­ലേ­ക്ക് അ­ങ്ങ് ക­ട­ന്നു­വ­ര­ണമേ, ജോ­ലി ല­ഭി­ക്കു­ന്ന­തി­നു­ള്ള ത­ട­സ്സങ്ങ­ളെ അ­വി­ടു­ന്ന് അ­ക­റ്റേ­ണമേ. എ­നി­ക്ക് ല­ഭിക്കാന്‍ ആ­ഗ്ര­ഹി­ക്കു­ന്ന................................ജോ­ലി­യെയും അ­തി­ന­നു­ഭ­വ­പ്പെ­ടു­ന്ന ത­ട­സ്സ­ങ്ങ­ളെയും അ­ങ്ങേ തി­രു­സ­ന്നി­ധി­യി­ല്‍ കാ­ഴ്­ച­യ­ണ­ച്ചു­കൊ­ണ്ട് ഞ­ങ്ങള്‍ പ്ര­ത്യാ­ശ്യാ­പൂര്‍­വ്വം അങ്ങ­യെ സ്­തു­തി­ക്കു­ന്നു.


(മൂ­ന്ന് മി­നി­റ്റ് സമ­യം ദൈ­വ­ത്തെ സ്­തു­തി­ച്ച് പ്രാര്‍­ത്ഥി­ക്കു­ക)